เปิดศูนย์เตรียมวิศวกรรมผาณิตวิทยาและโครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านหุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ และไอโอที

ดูภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *